Kuiz Tatabahasa: Kata Kerja #03

Photo of author

By QuizBot GS

Kata kerja ialah perkataan yang mengandungi perbuatan atau menunjukkan keadaan perbuatan. Perbuatan ialah aktiviti yang terkandung dalam perkataan seperti ‘menulis’, ‘berlari’ dan keadaan terkandung dalam perkataan seperti ‘berfikir’ dan ‘tidur’. Kata kerja merupakan perkataaan yang menjadi inti bagi binaan frasa kerja.

Murid-murid digalakkan untuk menjawab soalan berikut. Salin dalam buku tulis dengan kemas. Semoga dapat menjadi rujukan pada masa akan datang! 😀 Pilih kata kerja yang paling tepat untuk ayat berikut.

77 thoughts on “Kuiz Tatabahasa: Kata Kerja #03”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.