Latihan Kata Berimbuhan Akhiran Tahun 1

2
723
latihan kata berimbuhan akhiran tahun 1

Melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 (Muka Surat 82)
Rujukan Guru: 5.2.1 (ii)

Contoh Kata Berimbuhan Akhiran Tahun 1

Dalam pembelajaran imbuhan akhiran tahun 1, murid akan belajar mengenal dan menggunakan imbuhan akhiran …-an, …-kan dan …-i. Berikut merupakan contoh perkataan yang mengandungi imbuhan akhiran:

benarkantanamanbelikan
izinkantarianjualan

Kelaskan perkataan di bawah mengikut jenis imbuhan akhiran …-an, …-kan dan …-i.

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran Tahun 1

Jawab kesemua soalan di bawah dengan memilih imbuhan akhiran yang paling tepat.

Pak Abu menjual hasil __________ di pasar.

Correct! Wrong!

Ayah __________ beg untuk adik.

Correct! Wrong!

Aini dan rakan-rakan membuat persembahan _________.

Correct! Wrong!

Airis membeli __________ di kantin sekolah.

Correct! Wrong!

Murid bebas memilih sukan yang mereka __________.

Correct! Wrong!

Advertisement

Anis akan __________ ujian bulanan.

Correct! Wrong!

Kita perlu siapkan __________ ini dengan segera.

Correct! Wrong!

Asyraf menamatkan ____________ dengan bersemangat.

Correct! Wrong!

Kakak gembira dapat beli __________ baharu.

Correct! Wrong!

Baca _____________ dengan teliti.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Buat Catatan Untuk Rekod Penilaian

Murid-murid diminta menyalin semula soalan berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.