Latihan Kata Berimbuhan Awalan

Photo of author

By GengSekolah.Com

Latihan Kata Berimbuhan Awalan ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Rujukan Guru: 5.2.1 (iii) BA2: 15–16

Maksud dan Contoh Kata Berimbuhan Awalan

Dalam pembelajaran kata berimbuhan awalan, murid akan belajar mengenal dan menggunakan imbuhan awalan mengikut konteks.

Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Contoh: di-, me-, mem-, men-, meng-, menge- dan ber-. Berikut merupakan contoh Kata Berimbuhan Awalan:

mulukisbertanyamembantu
mendapatdibacamenggali

Latihan Kata Berimbuhan Awalan

Jawab kesemua soalan di bawah dengan memilih kata berimbuhan awalan yang paling tepat.

Damia __________ kerana terjatuh dari basikal.

Correct! Wrong!

Kakak __________ nasi untuk makan malam.

Correct! Wrong!

Ammar __________ kereta ayahnya sehingga bersih.

Correct! Wrong!

Sarah __________ gambar pemandangan yang cantik.

Correct! Wrong!

Bola itu __________ oleh Ammar.

Correct! Wrong!

Fatimah tekun __________ buku kerana peperiksaan semakin hampir.

Correct! Wrong!

Roti itu __________ di dalam oven.

Correct! Wrong!

Roti itu __________ oleh Maisarah pada hujung minggu lalu.

Correct! Wrong!

Murid nakal itu __________ oleh guru kerana merokok.

Correct! Wrong!

Ibu Qaid __________ pokok bunga di tamannya.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Berimbuhan Awalan
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Rekod Penilaian Latihan Kata Berimbuhan Awalan

Murid-murid diminta menyalin semula soalan Latihan Kata Berimbuhan Awalan berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

15 thoughts on “Latihan Kata Berimbuhan Awalan”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.