Latihan Kata Bilangan

Photo of author

By GengSekolah.Com

Latihan Kata Bilangan yang dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) ini bersesuaian untuk pembelajaran murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6.

Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Rujukan Guru: 5.1.4 (iv)

Maksud dan Contoh Kata Bilangan

Dilampirkan nota ringkas mengenai kata bilangan. Dalam pembelajaran kata bilangan, murid akan belajar mengenal dan menggunakan kata bilangan dengan betul mengikut konteks.

Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Berikut merupakan contoh kata bilangan:

Kata bilangan tentudua, tiga puluh, lima ratus
Kata bilangan tak tentusemua, para, beberapa, segala
Kata bilangan himpunanKetiga-tiga, berguni-guni
Kata bilangan pisahanmasing-masing, setiap
Kata bilangan pecahanseparuh, setengah, sepertiga

Jawab dan Semak Semak Latihan Kata Bilangan

Jawab kesemua soalan di bawah dengan memilih kata bilangan yang paling tepat.:

Faqihah gemar mengumpul _____________ jenis setem luar negara.

Correct! Wrong!

Kerbau peliharaan Pak Shukor ada ______________ekor?

Correct! Wrong!

Tuan Yusof mendermakan ____________ daripada hartanya kepada anak-anak yatim.

Correct! Wrong!

____________ individu yang bergejala perlu membuat saringan kesihatan di klinik berhampiran

Correct! Wrong!

Guru itu melayani ______________ anak muridnya dengan adil tanpa pilih kasih.

Correct! Wrong!

Rashid telah diberi amaran ______________, tetapi dia tetap mengulangi kesalahan itu.

Correct! Wrong!

_________________hujung bulan dia ke pasar raya itu untuk membeli belah.

Correct! Wrong!

Stadium itu penuh sesak dengan ___________ penyokong Pasukan Johor Darul Takzim.

Correct! Wrong!

_______________kali selepas bersolat , dia mengangkat __________belah tangannya dan berdoa kepada Tuhan.

Correct! Wrong!

_____________pandangannya menjadi gelap apabila ___________belah matanya terkena semburan cecair itu.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Bilangan
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Rekod Penilaian Latihan Kata Bilangan

Murid-murid diminta menyalin semula soalan Latihan Kata Bilangan berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

37 thoughts on “Latihan Kata Bilangan”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.