Latihan Kata Tunggal Tahun 2

Photo of author

By GengSekolah.Com

Melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 Jilid 2 (Muka Surat 11)
Rujukan Guru: 5.2.1 (ii) BA2: 13–14

Maksud dan Contoh Kata Tunggal

Dalam pembelajaran kata tunggal tahun 2, murid akan belajar mengenal dan menggunakan kata tunggal mengikut konteks.

Kata tunggal ialah perkataan yang terdiri daripada satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri. Berikut merupakan contoh kata tunggal:

catbolajalan
negaradudukdoa

Latihan Kata Ganda Tunggal 2

Jawab kesemua soalan di bawah dengan memilih kata tunggal yang paling tepat.

Beberapa _________ murid tidak hadir ke sekolah.

Correct! Wrong!

Kita perlu membaca ______________ sebelum makan.

Correct! Wrong!

Ayah berasa ______________ dengan kejayaan adik.

Correct! Wrong!

______________ yang mengikat kayu itu hampir putus.

Correct! Wrong!

Orang ramai dilarang ______________ ke kawasan itu.

Correct! Wrong!

Kaki Hamdi terluka kerana tersepak ______________.

Correct! Wrong!

______________ itu bergerak perlahan.

Correct! Wrong!

______________ itu dipandu laju oleh seorang penjenayah.

Correct! Wrong!

Insyirah sangat gemar __________ kopi.

Correct! Wrong!

Ibu Fatimah menyiram __________ bunga setiap petang.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Tunggal Tahun 2
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Rekod Penilaian Latihan Kata Tunggal Tahun 2

Murid-murid diminta menyalin semula soalan Latihan Kata Tunggal Tahun 2 berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

9 thoughts on “Latihan Kata Tunggal Tahun 2”

 1. Kata tunggal
  1 tin
  2 jambaran
  3 cikgu
  4 kereta
  5 straw
  6 stor
  7 ubi
  8 seluar
  9 mulia
  10 usia

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.