Karangan Jenis Fakta : Jiran

Jiran ialah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. Jiran kita termasuklah mereka yang tinggal di sebelah, depan dan belakang rumah kita. Saya tinggal ...

Read more

Karangan Jenis Berita UPSR

MELAKA, Isnin — Mayat seorang ahli perniagaan dari Klang telah ditemui terapung di pinggir pantai Tanjung Bidara oleh sekumpulan nelayan lewat petang semalam. Pasukan penyelamat ...

Read more

Nota dan Latihan Kata Penguat

Kata penguat ialah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Jenis-Jenis Kata Penguat Terdapat tiga jenis kata ...

Read more

Kata Majmuk Kiasan: Nota dan Latihan

Kembali lagi dalam sesi pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang kata majmuk kiasan. sebelum itu kita ulang kaji sepintas lalu tentang kata majmuk dalam ...

Read more

Latihan Tatabahasa: Kata Kerja

Melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan ...

Read more

Kuiz Ayat Perintah Tahun 6

Kuiz Ayat Perintah Tahun 6 ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan ...

Read more

Latihan Antonim (Kata Lawan)

Latihan Antonim ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard ...

Read more

Imbuhan Pinjaman Tahun 5

Latihan Imbuhan Pinjaman ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan ...

Read more

Latihan Kata Majmuk Berserta Nota

Latihan Kata Majmuk Berserta Nota ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan ...

Read more

Latihan Pantun Bahasa Melayu

Latihan Pantun Tahun 3 ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) ...

Read more