Latihan Peribahasa Tahun 5

Latihan Peribahasa ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini. Latihan peribahasa ini dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang indah dalam aspek seni bahasa ...

Read more

Latihan Bahasa Melayu (Kata Bilangan)

Latihan Bahasa Melayu (Kata Bilangan) yang dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) ini bersesuaian untuk pembelajaran murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. ...

Read more

Nota dan Latihan Kata Sendi Nama Tahun 3

Nota dan Latihan Kata Sendi Nama Tahun 3 ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan ...

Read more

Latihan Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk Tahun 4

Latihan Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard ...

Read more

Nota Dan Latihan Kata Nafi Tahun 4

Latihan Kata Nafi ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan ...

Read more

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan ...

Read more

Latihan Kata Bilangan

Latihan Kata Bilangan yang dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) ini bersesuaian untuk pembelajaran murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Melalui kurikulum ...

Read more

Latihan Kata Berimbuhan Awalan

Latihan Kata Berimbuhan Awalan ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan ...

Read more

Latihan Kata Tunggal Tahun 2

Melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan ...

Read more

Nota dan Latihan Kata Penguat

Kata penguat ialah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Jenis-Jenis Kata Penguat Terdapat tiga jenis kata ...

Read more