Dasar Privasi GengSekolah.Com

Photo of author

By GengSekolah.Com

KAMI, GengSekolah.Com pembangun laman pembelajaran, menghormati privasi individu berhubung dengan data peribadi dan amat komited untuk melindungi privasi pengguna/pembaca/pelanggan, dan berusaha sedaya upaya untuk menyediakan pengalaman yang selamat dan terjamin kepada pengguna.

Pelawat Laman Web

Maklumat yang dikumpul Pelayan web kami tidak akan secara automatik mengenali maklumat khusus tentang Pengguna individu di laman kami. Di samping itu, pelayan web kami tidak akan secara automatik merekodkan maklumat tentang alamat e-mel Pengguna kecuali Pengguna memberikannya.

Kami mengumpul maklumat tentang Pengguna semasa proses pendaftaran bagi bahagian-bahagian tertentu di laman kami; menerusi penyertaan aktiviti tertentu, termasuk peraduan, forum, dan tinjauan pendapat; dan melalui penggunaan ‘cookies’. Apabila anda meminta halaman daripada pelayan kami, pelayan kami akan secara automatik mengumpul maklumat tertentu tentang pilihan anda, terma

Seperti kebanyakan pengendali laman web, GengSekolah mengumpul maklumat unik yang mengenal pasti jenis pelayar web dan pelayan biasanya tersedia, seperti jenis penyemak imbas, keutamaan bahasa, laman merujuk, dan tarikh dan masa permintaan setiap pengunjung.

Tujuan GengSekolah dalam mengumpul maklumat yang tidak mengenal pasti secara peribadi adalah untuk lebih memahami bagaimana pelawat GengSekolah menggunakan laman webnya. Dari waktu ke waktu, GengSekolah boleh melepaskan maklumat yang tidak mengenal pasti secara peribadi dalam agregat, mis. dengan menerbitkan laporan mengenai trend penggunaan laman webnya.

GengSekolah juga mengumpul maklumat yang mengenali secara peribadi seperti alamat Internet Protocol (IP). GengSekolah tidak menggunakan maklumat sedemikian untuk mengenal pasti pelawatnya, dan tidak mendedahkan maklumat tersebut, selain daripada keadaan yang sama yang digunakan dan mendedahkan maklumat pengenal diri, seperti yang dijelaskan di bawah.

Mengumpul Maklumat Pengenal Peribadi
Pelawat tertentu ke laman web GengSekolah memilih untuk berinteraksi dengan GengSekolah dengan cara yang memerlukan GengSekolah untuk mengumpulkan maklumat pengenal diri. Jumlah dan jenis maklumat yang dikumpul oleh GengSekolahbergantung pada sifat interaksi.

Sebagai contoh, kami meminta pengunjung yang mendaftar untuk GengSekolah.Com untuk memberikan nama pengguna dan alamat e-mel. Dalam setiap kes, GengSekolah mengumpulkan maklumat sedemikian setakat yang perlu atau sesuai untuk memenuhi tujuan interaksi pengunjung dengan GengSekolahGengSekolah tidak mendedahkan maklumat pengenalpastian secara peribadi selain dari yang diterangkan di bawah. Dan pelawat sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat mengenal pasti secara peribadi, dengan kaveat yang boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan laman web tertentu.

Statistik Agregat
GengSekolah boleh mengumpul statistik mengenai tingkah laku pelawat ke laman webnya. Sebagai contoh, GengSekolah boleh memantau koleksi yang paling popular di GengSekolah.ComGengSekolah boleh memaparkan maklumat ini secara terbuka atau memberikannya kepada orang lain. Walau bagaimanapun, GengSekolah tidak mendedahkan maklumat pengenalpastian secara peribadi selain dari yang diterangkan di bawah.

Perlindungan Maklumat Pengenalpastian Secara Individu
GengSekolah mendedahkan maklumat yang mengenal pasti dan mengenal pasti secara peribadi hanya kepada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya yang (i) perlu mengetahui maklumat itu untuk memprosesnya atas nama GengSekolah atau menyediakan perkhidmatan yang tersedia di laman web GengSekolah, dan (ii) yang telah bersetuju untuk tidak mendedahkannya kepada orang lain. Sebahagian daripada pekerja, kontraktor dan pertubuhan gabungan boleh diletakkan di luar negara asal; dengan menggunakan laman web GengSekolah, anda bersetuju untuk memindahkan maklumat tersebut kepada mereka.

Di samping itu, dalam beberapa kes, kita boleh memilih untuk membeli atau menjual aset. Dalam urus niaga jenis ini, maklumat pengguna biasanya merupakan salah satu aset perniagaan yang dipindahkan. Selain itu, jika GengSekolah atau sebahagian besar asetnya diperoleh, atau dalam keadaan tidak mungkin bahawa GengSekolah keluar dari perniagaan atau memasuki kebankrapan, maklumat pengguna akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan atau diperoleh oleh pihak ketiga.

Anda mengakui bahawa pemindahan tersebut mungkin berlaku, dan mana-mana pengambilalihan GengSekolah boleh terus menggunakan maklumat peribadi dan bukan peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam dasar ini. Jika tidak, GengSekolah tidak akan menyewa atau menjual secara peribadi mengenal pasti dan mengenal pasti maklumat peribadi kepada sesiapa sahaja.

Selain daripada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya, seperti yang diterangkan di atas, GengSekolah mendedahkan maklumat peribadi yang mengenal pasti dan mengenal pasti secara peribadi hanya apabila diperlukan untuk berbuat demikian oleh undang-undang, atau apabila GengSekolah percaya dengan suci hati bahawa pendedahan cukup diperlukan untuk melindungi harta atau hak GengSekolah, pihak ketiga atau orang awam pada umumnya.

Sekiranya anda adalah pengguna berdaftar laman web GengSekolah dan telah membekalkan alamat e-mel anda, GengSekolah boleh menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda tentang ciri-ciri baru, meminta maklum balas anda, atau menyimpan anda terkini dengan apa yang berlaku dengan GengSekolah dan produk.

Jika anda menghantar permintaan kepada kami (contohnya melalui e-mel sokongan atau melalui salah satu mekanisme maklum balas kami), kami berhak untuk menyiarkannya untuk membantu kami memperjelaskan atau membalas permintaan anda atau membantu kami menyokong pengguna lain. GengSekolah mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk melindungi daripada akses, penggunaan, pengubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan yang mengenal pasti maklumat yang mengenali secara peribadi dan peribadi.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.