Latihan Kata Tugas Tahun 6

Photo of author

By QuizBot GS

Melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 6 (Muka Surat 27)
Rujukan Guru: 5.1.7 (i)

Maksud dan Contoh Kata Tugas

Dalam pembelajaran kali ini, murid akan dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul.

Kata tugas merupakan perkataan yang hadir dalam ayat untuk mendukung sesuatu tugas. Berikut merupakan fungsi kata tugas dalam ayat:

Contoh Kata Tugas
dan, tetapi, atau, serta
Wah, -kah, tolong, ya
sedang, agak, juga, tidak
-nya

Latihan Kata Tugas Tahun 6

Jawab kesemua soalan di bawah dengan memilih kata tugas yang paling tepat.

0%

_______, besar sungguh rumah Pak Cik Leman!

Correct! Wrong!

___________ sesekali cuba untuk merokok kerana rokok mengundang banyak penyakit.

Correct! Wrong!

Soalan peperiksaan itu tidaklah ___________ sukar jika kita sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah.

Correct! Wrong!

Gunung Rajah ___________ gunung yang tertinggi di Asia Tenggara.

Correct! Wrong!

Cikgu Amirah telah mengajar di sekolah ini __________ lima tahun yang lalu.

Correct! Wrong!

Advertisement

Tuduhan Marissa terhadap Ahmad ________ tidak benar.

Correct! Wrong!

Puan Kartini _________ berjumpa dengan Cikgu Atikhah pada bulan Januari yang lalu.

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

____________ masuk ke dalam dewan dengan segera kerana majlis akan bermula sebentar lagi.

Correct! Wrong!

Dayana pernah berjanji __________ dia tidak akan pergi ke taman itu lagi.

Correct! Wrong!

Alia tetap bahagia bersama keluarganya ______________ mereka hidup dalam serba kekurangan.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Tugas #1
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Rekod Penilaian Latihan Kata Tugas Tahun 6

Murid-murid diminta menyalin semula soalan berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

8 thoughts on “Latihan Kata Tugas Tahun 6”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.