Latihan Kata Nama Khas Tahun 4

Photo of author

By QuizBot GS

Peribahasa Tahun 4 dipelajari melalui kod standard 5.1, murid memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Merujuk buku teks tahun 4, Kata Nama Khas diulang dalam silibus buku teks Bahasa Melayu Tahun 4, halaman 12.

5.1.1Memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks tidak formal

Nota Ringkas Kata Nama Khas

Kata Nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempay dan haiwan secara khusus. Huru pertama kata nama khas wajib ditulis dengan huruf besar. – Rujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 4, Halaman 12.

Latihan Kata Nama Khas Tahun 4

Jawab kesemua soalan dengan menggunakan kata nama khas yang tepat.

Mesyuarat Warga Rimba dijalankan di _______________.

Correct! Wrong!

Haiwan dari Asia dan _____________ akan berpindah ke Hutan Perlindungan Idaman.

Correct! Wrong!

Persiapan juga dilaksanakan di ____________.

Correct! Wrong!

Persembahan akan dikendalikan oleh __________.

Correct! Wrong!

_______________ akan bertugas menjaga keselamatan.

Correct! Wrong!

Gegantung akan dibuat oleh ________ untuk mengalu-alukan tetamu.

Correct! Wrong!

Siapakah yang bertindak memanggil warga hutan berkumpul?

Correct! Wrong!

___________ akan membantu penduduk di Kuala Gula membuat persiapan.

Correct! Wrong!

Kata Nama Khas Tahun 4
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Bina ayat menggunakan kata nama khas

Setelah selesai menjawab soalan, senaraikan kata nama khas yang telah murid-murid temui, dan bina ayat menggunakannya. Kongsikan jawapan bersama guru dan kawan-kawan untuk semakan.

6 thoughts on “Latihan Kata Nama Khas Tahun 4”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.