Latihan Kata Berimbuhan Akhiran

Photo of author

By GengSekolah.Com

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan ini. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Rujukan Guru: 5.2.1 (iv)

Maksud dan Contoh Kata Berimbuhan Akhiran

Dalam pembelajaran kata berimbuhan akhiran, murid akan belajar mengenal dan menggunakan imbuhan akhiran mengikut konteks.

Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir perkataan untuk membentuk kata nama dan kata kerja. Contoh: -kan, -i, dan -an. Berikut merupakan contoh Kata Berimbuhan Akhiran:

isikantemuimakanan
jualanfikirankesali

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran

Jawab kesemua soalan di bawah dengan memilih kata berimbuhan akhiran yang paling tepat.

Kita harus _____________ orang yang lebih tua daripada kita.

Correct! Wrong!

_____________ Alisha amat terganggu ketika ini.

Correct! Wrong!

Ayah _____________ seekor lembu pada Hari Raya Aidiladha.

Correct! Wrong!

Terdapat banyak bahan _____________ di perpustakaan.

Correct! Wrong!

Aqil yang bantu ___________ sampah itu semalam.

Correct! Wrong!

Aini berusaha ________ basikalnya yang rosak.

Correct! Wrong!

__________ kasut sebelum masuk ke dalam rumah.

Correct! Wrong!

Milo ialah __________ untuk tenaga.

Correct! Wrong!

Harga __________ ini sangat mahal.

Correct! Wrong!

Jangan sesekali __________ janji yang telah dibuat.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Berimbuhan Akhiran
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Rekod Penilaian Latihan Kata Berimbuhan Akhiran

Murid-murid diminta menyalin semula soalan Latihan Kata Berimbuhan Akhiran berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

15 thoughts on “Latihan Kata Berimbuhan Akhiran”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.