Latihan Kata Majmuk Berserta Nota

Photo of author

By GengSekolah.Com

Latihan Kata Majmuk Berserta Nota ini dimuatkan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan. Melalui kurikulum ini, pembelajaran bahasa Melayu lebih menekankan penyataan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan mampu dilaksanakan oleh murid.

Nota Ringkas Kata Sendi Nama

Kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baharu. Rangkai kata yang terhasil memberikan makna khusus, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Contoh:

Kata Dasar 1Kata Dasar 2Kata Majmuk
merah
(warna)
jambu
(sejenis buah)
merah jambu
(merah muda)

Latihan Kata Sendi Nama

Ayah membaca ___________ untuk mengetahui berita semasa.

Correct! Wrong!

Sarah sentiasa melaksanakan ______________ sebagai seorang murid dengan baik.

Correct! Wrong!

Azeem menyimpan air itu di dalam ______________.

Correct! Wrong!

Damia akan menghadiri sesi ____________ pemilihan pengawas sekolah.

Correct! Wrong!

Ibu menggunakan ______________ untuk mendapatkan potongan harga di kedai itu.

Correct! Wrong!

Semua murid tidak digalakkan berkongsi ____________ untuk mengelakkan sebaran virus.

Correct! Wrong!

Ayah menghantar kereta ke ________________.

Correct! Wrong!

Abu Bakar dan keluarga menginap di ____________ semasa bercuti di Eropah.

Correct! Wrong!

Songkok yang dipakai oleh Pak Jabit berwarna _________.

Correct! Wrong!

Kita perlu menghargai segala _____________ yang diberikan oleh guru.

Correct! Wrong!

Latihan Kata Majmuk
Belum Mencapai Tahap Minimum
Pencapaian anda belum mencapai tahap minimum, cuba lagi !
Melepasi Pencapaian Tahap Minimum
Bagus, anda telah melepasi tahap pencapaian minimum !
Anda Hebat!
Tahniah, anda telah menjawab kuiz dengan cemerlang!

Share your Results:

Rekod Penilaian Latihan Kata Majmuk

Murid-murid diminta menyalin semula soalan Latihan Kata Majmuk berserta jawapan pilihan ke dalam buku nota. Salin dengan kemas dan teratur. Buat pembetulan bagi jawapan yang kurang tepat. Catatan ini berguna untuk rekod PBD.

21 thoughts on “Latihan Kata Majmuk Berserta Nota”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.